Váš partner při vývoji

Servis

 • Materiál

  Výběr správného materiálu rozhoduje o úspěchu nebo nezdaru. Kontaktujte nás na počátku vývoje svého výrobku a postavte nás před výzvu – představíme Vám vhodný plast.

 • Proveditelnost

  Je nutné poznamenat, že ne každý termoplast lze zpracovat libovolným způsobem a v konečném důsledku přetvořit v jakýkoli výrobek. O to důležitější je proto předem určit, se kterým polymerem a také jakou technologií lze požadovaný výrobek/projekt provést.

 • Recyklace

  Téma recyklace je jedním z nejrozsáhlejších ve světě plastů. Sahá od přepracování produktů až po zamezení vzniku odpadů. Recyklace znamená také zabývání se budoucností hodnoty materiálů. Stále je máme na paměti s ohledem na splnění požadavků trhu a směrnic bilance CO2.

 • Inženýrství

  Pro včasné rozhodnutí, s jakým materiálem lze Váš projekt realizovat, je užitečné zapojit kompetentního partnera hned od začátku. Tento partner Vás pak bude provázet od nápadu až po hotový výrobek a poskytne Vám podporu mimo jiné i při analýzách proveditelnosti a laboratorních testech. Cílem je vytvoření situace, která bude příznivá pro obě strany, neboť pouze tak lze prostřednictvím účinného inženýrství projekt uskutečnit.

 • Koncepce dílů

  Váš produkt, resp. Váš nápad vychází z technických předpokladů. Aby jej bylo možné realizovat vhodným způsobem zpracování jako například vstřikováním, extruzí nebo například 3D tiskem, potřebujete správné dimenzování geometrie dílu resp. nástroje. Dalším důležitým ovlivňujícím parametrem je výběr plastu vhodného pro Vaše použití. Vaše znalosti by proto měl již ve velmi časném stádiu projektu podpořit kompetentní partner, který společně s Vámi nápad postupně uskuteční.

 • Nástroj

  Ne vždy jsou pro realizaci projektu nutné nejdražší nástroje. Hovořme o Vašem nápadu, abychom vyvodili požadavky na nástroj, které z něj plynou. Ochotně vytvoříme článek mezi Vámi a dalšími partnery projektu, jako nástrojáři nebo zpracovateli.

 • Integrace funkcí

  Od počátku existence plastů je možné realizovat více funkcí konstrukčního dílu v jednom kroku zpracování. To lze často uskutečnit kombinovaně s ohledem na díl i na materiál. Mohou to být části těles se spojováním pomocí západky nebo díly s kovovým zpevněním, které mají na základě konstrukce speciální design tak, aby mohly splňovat svůj účel. Často se používají materiály, které s sebou nesou tepelnou nebo také elektrickou vodivost, případně jsou modifikovány za účelem modifikace vlastností – houževnatosti, pevnosti, kluznosti a podobně. Důležité je předem bod za bodem vytyčit, jaké funkce a požadavky budou na díl kladeny.

 • Proces

  Aby bylo možné vyrábět plastové díly, je vždy zapotřebí více než jen extrudér nebo vstřikovací zařízení. Před ním i po něm jsou zapotřebí další náročné a komplexní operace, jako např. logistika, přeprava, předsoušení, dokončování a balení. Je důležité, aby jeden proces plynule navazoval na další, aby bez problémů fungovala jednotlivá rozhraní a aby byla navzájem sladěna.

 • Prototyp

  V případě komplexních a cenově náročných projektů je v praxi užitečné prokázat proveditelnost a realizační detaily výrobou prototypů. Zde existují různé přístupy. Postupuje se od modelování přes 3D tisk až po vlastní prototypový nástroj. Rádi Vám představíme vhodné metody a podpoříme Vás při realizaci Vašich prototypů.

 • Kompaundace

  Základní vlastnosti termoplastických polymerů pro určité aplikace často nedostačují. Proto se vyžívá možnosti kompaundace za účelem zušlechtění plastů speciálními aditivy, výplňovými resp. zesilujícími materiály a rovněž barvivy tak, aby tímto způsobem individuálně resp. přesně splňovaly zadání zákazníka. Kompaundováním plastů lze realizovat důležité vlastnosti jako pevnost, chování při hoření, elektrická nebo také teplená vodivost.

 • Laboratoř

  Je nutné kontrolovat kvalitu granulátů plastů i konstrukčních dílů. Díky vlastním laboratořím lze testy provádět přímo v místě za Vaší přítomnosti. Fyzikální a chemické analýzy umožňují ověřování kvality plastů a jejich zušlechtění. Tím lze jednak zajistit vlastnosti výrobku a jednak analyzovat kontroly destrukce a vzhled vad.

 • Školení, semináře

  Plastoplan Vám může nabídnout nové možnosti nahlédnutí do světa plastů. Společně je možné prostřednictvím školení, brainstormingu nebo také semináře upraveného podle přání zákazníka dát vzniknout nápadům a na jejich základě zrealizovat nový projekt.

Dobrý nápad přináší mnoho úkolů, při kterých Vám poskytneme podporu: jde o proveditelnost, náklady a výrobu. Který polymer splňuje speciální požadavky, které normy se musí dodržet, které nákladové položky jsou zbytečné a který způsob zpracování je tím správným?

Zapojte společnost Plastoplan jako renomovaného experta na umělé hmoty do vývoje svého výrobku včas a profitujte z dlouholetých zkušeností našich techniků. Svět polymerů známe jako nikdo jiný – učiňte nás svým partnerem.