Kunststoffe & Lösungen

Přehled nabídky Technické plasty

Nabídka technických plastů zahrnuje termoplasty polykarbonát (PC), polyamidy (PA), polybutylentereftalát (PBT) a polyoxymetylen (POM).