Dodavatelé a značky

Přehled distribuce Gordno

Od roku 1963 vyrábí běloruský závod Grodno Azot chemikálie a produkty pro zemědělství. Grodno Chimvolokno, jedna z divizí koncernu, patří mezi největší výrobce polyamidových a polyesterových vláken. Menší část výroby je dedikována pro výrobu polymeru PA6 a také kompaundovaných produktů polyamidu v široké škále typů.