Dodavatelé a značky

Přehled nabídky Termoplastické elastomery TPS

Termoplastický elastomer na bázi blokových kopolymerů styrenu (SBS a SEBS). Elastomerní složka určuje charakter materiálu. Butadien u SBS jej staví do role základního produktu na výrobky s nižšími nároky, zatímco etylen-butylenové bloky v SEBS z něj činí produkt s velmi dobrou odolností proti stárnutí, UV, ozonu a chemikáliím. Díky dobré teplotní odolnosti a možnosti modifikace pro 2K aplikace s mnoha typy dalších polymerů, je dnes SEBS jedním z nejpoužívanějších TPE.