Dodavatelé a značky

Přehled nabídky Termoplastické elastomery TPE

Termoplastické elastomery jsou polymerní systémy (kopolymery nebo fyzikální směsi) obsahující tvrdou (obvykle plast) a měkkou (kaučuk) složku. Výsledkem je materiál s termoplastickými i elastomerickými vlastnostmi. Většina elastomerů jsou termosety, zatímco TPE vykazují vlastnosti zpracování termoplastů, jako je snadné vstřikování nebo vytlačování, a následně možnost recyklace. Liší se navzájem chemickým složením a v jeho důsledku i dalšími vlastnostmi.