Plasty a řešení

Přehled nabídky Technické plasty POM

POM (polyoxymetylen nebo také polyacetal) je jedním z nejčastěji používaných semikrystalických plastů. Materiál vykazuje nadprůměrně vysokou pevnost a vynikající rozměrovou stálost. Na základě velmi vysoké krystalinity má POM při pokojové teplotě nejnižší opotřebení ze všech termoplastů. To činí z materiálu vhodného kandidáta na použití v oblasti ložisek a ozubených kol a všude tam, kde je požadován velmi dobrý poměr smykového tření bez přidávání speciálních přísad. Portfolio použití POM doplňují aplikace v segmentu zástrček a spínačů, ale i ve strojírenském průmyslu.