Plasty a řešení

Přehled nabídky Standardní plasty ABS

Akrylonitril butadien styrenový kopolymer (ABS) je terpolymerem ze tří různých monomerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu. Materiál patří k amorfním termoplastům a je dobře vyvážen vzhledem k tokovým, mechanickým a tepelným vlastnostem. Velmi dobré tokové vlastnosti umožňují výrobu tenkostěnných dílů s krátkými časy cyklů při současně vysokých nárocích na design výrobku. ABS je k dispozici ve velkém množství barev, což z něj činí atraktivní produkt s požadovanou sytostí vybarvení a lesklým povrchem. Dále se tento materiál výborně hodí k pokovení (galvanizaci).
Automobilový a elektrotechnický průmysl sází na výrobky z ABS, celosvětovou poptávku ovládají také elektrospotřebiče a spotřební zboží. Příkladem použití ABS jsou automobilové a elektronické díly, motocyklové helmy, hračky, skříně elektrospotřebičů a počítačů, hranové pásky v nábytkářském průmyslu nebo vlákna pro 3D tiskárny.